Asbjørn Ness
Asbjørn Ness Web

Follow

Asbjørn Ness Web

Follow
Bestilling av ny webside

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Bestilling av ny webside

Asbjørn Ness's photo
Asbjørn Ness
·Jan 9, 2023·

3 min read

For å forenkle bestillingen av ny webside hos Asbjørn Ness Web har jeg laget denne oppsummering av hva du bør tenke på og forberede før du tar kontakt. Og hvordan oppfølgingen blir.

Før du tar kontakt

Lag en liste i stikkordsform over hva du ønsker å ha på en ny webside. For eksempel sånn:

- Blogg
- Kontaktinformasjon
- Produktoversikt

Du kan også sette opp et forslag til en sidestruktur, dersom du ser dette for deg. For eksempel sånn:

Forside
- Blogg
-- Blogginnlegg 1
-- Blogginnlegg 2
- Produktoversikt
-- Produkt 1
-- Produkt 2
- Kontakt oss
- Personvern

Har du spesifikke tanker om hva de ulike sidene skal inneholde, notert det gjerne i et eget avsnitt under listen eller sidestrukturen i stikkordsform. For eksempel sånn:

Forside:
- Toppbilde med handlingsknapp
- Nyeste blogginnlegg
Blogginnlegg:
- Tittel
- Kategori
- Forfatterens navn

Skriv ned hva du vil oppnå med websiden. Hva er dine mål? Og hvordan skal målene nås? For eksempel sånn:

Jeg vil informere om mine produkter. Mål oppnådd når en side har fått 1000 sidevisninger.
Jeg vil selge produkter. Mål oppnådd når jeg har solgt 1000 produkter.

Har du noen spesifikke tekniske ønsker. Her er det nødvendig å gjøre litt forarbeid. En webside har ofte en del funksjonalitet som man tar for gitt. Lag en stikkordliste med hva du må ha på en webside:

- Søkefelt
- Liker-knapp for Facebook
- Front end-redigering
- Metadata
- Nettdesign med disse fargene: Blå og grå
- Nettdesign med runde kanter

Det totale bildet som dannes av disse listene, er et godt utgangspunkt for meg å forstå hvilke webside du ønsker.

Få prisforespørsel

Sett sammen det du har til et dokument, og send det på e-post til asbjorn@snobjorn.no. Ut fra dokumentet setter jeg opp en antatt pris og sender tilbake til deg, eller tar kontakt for å stille noen oppfølgingsspørsmål.

Det er også mulig å snu om på det. Har du et budsjett, kan du sende meg tallet i lag med dokumentet, og jeg kan svare hvilke deler av ønskene du kan få for den prisen.

Antatt pris er kun veiledende og ikke bindende. Asbjørn Ness Web jobber etter timepris.

Dette får du

Om ikke andre spesifikke behov og ønsker dukker opp med tanke på tjenester og verktøy, blir websiden laget med:

Oppfølging

Etter å ha blitt enige om pris, går vi videre:

  • Kontrakt skal skrives.

  • Dato for leveranse/leveranser skal bestemmes.

  • Betalingsløp skal avtales.

  • Plan over tenkt bruk av tid for å fullføre jobben lages.

Planlegging av jobben er viktig, og før programmeringen settes i gang er det viktig å bruke tid på å planlegge hvordan websiden skal bli. En del av jobben består altså av planlegging, samarbeid og rådgivning som inngår i de totale kostnadene.

Til samarbeid kan vi benytte et digitalt samarbeidsverktøy, dette kommer vi tilbake til. Der kan vi lage en tidsplan, sette opp hva som skal gjøres og finne en god måte å kommunisere på. Som å informere om leveranse, be om tilbakemelding, med mer.

Oppsummert

I dette innlegget har jeg i korte trekk gått gjennom noen punkter for hvordan du kan komme i gang med bestillingen av en webside hos Asbjørn Ness Web. Lag et dokument med hva du trenger, gjerne i stikkordsform. Ta kontakt for tilbakemelding på dette dokumentet for antatt pris og litt om veien videre. Ut fra det avgjør du om du vil inngå et samarbeid, og vil du det er det noen formaliteter å ordne før vi setter i gang arbeidet.

 
Share this